Mateřská škola Nový Kostel - Usměj se a pojď si hrát, všechno kolem poznávat

Nový Kostel 84, 35134 Skalná Karlovarský kraj

 • Telefon: +420 354 599 844 - paní Návarová ředitelka
 • Mobil: +420 724 971 810 - paní Návarová ředitelka
 • IČO: 70987840

Popis činnosti

 

Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb, příspěvková organizace

Příjmáme děticky do naší mateřské školičky se stanovenými kritérii.


Stanovená kritéria:

 • Dítě s povinností předškolního vzdělávání s trvalým pobytem
  v katastrálním území spravovaným obcí Nový Kostel
 • Dítě s trvalým pobytem v katastrálním území spravovaným obcí Nový
  Kostel, které dosáhlo 4 let věku do 31. 8.
 • Dítě s trvalým pobytem v katastrálním území spravovaným obcí Nový
  Kostel, které dosáhlo věku 3 let do 31. 8.
 • Dítě s trvalým pobytem v katastrálním území spravovaným obcí Nový
  Kostel. které dosáhlo věku 2 let do 31. 8.
 • Dítě, s povinností předškolního vzdělávání s trvalým pobytem v jiné
  obci
 • Dítě s trvalým pobytem v jiné obci, které dosáhlo věku 2, 3, 4 let do
  31. 8.

 

Doplňující kritéria pro rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy

 • opakované žádosti
 • děti z vícečetných rodin
 • sourozenci již docházející do mateřské školy
 • děti s trvalým bydlištěm v obci Křižovatka

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání mateřské školy Nový Kostel, okres Cheb s motivačním názvem


„Usměj se a pojď si hrát, všechno kolem poznávat“

 

Vzdělávací program pro vaše děti :

 • 6:20 – 7:45 otevření mateřské školy, spontánní hry a činnosti, postupné začleňování podnětů pro práci individuální a skupinovou v rámci tématu dne
 • 7:45 – 8:15 ranní cvičení s hudbou zpěv u klavíru, hygiena
 • 8:15 – 8:45 dopolední svačina
 • 8:45 – 9:15 přivítáme se písničkou, v komunitním kruhu shrnutí zážitků z předchozího dne, diskuse, řízená činnost, pohybové hry
 • 9:15 ‐ 11:15 příprava a pobyt venku, za nepříznivého počasí hry a činnosti ve třídě, převládají pohybové hry
 • 11:15 ‐ 12:00 hygiena, oběd, čištění zubů
 • 12:00 ‐ 14:00 četba pohádky, odpočinek, spánek, klidové aktivity nespících dětí
 • 14:00 ‐ 14:30 průběžné vstávání dětí, hygiena, TV chvilka, svačina
 • 14:30 – 16:00 odpolední zájmová činnost hry, pobyt na zahradě
 • 8:00 ‐ 12:00 rozsah 4 nepřetržitých hodin, ve kterých dítě, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, plní předškolní vzdělávání

 

Vnaší nabídce naleznete i adaptační program pro vaše ratolesti

 

Adaptační program školy :

 • Aby děti zvládly vstup do mateřské školy v klidu a pohodě a bez problémů, nabízíme
  adaptační program se vstřícnou a otevřenou komunikací.
 • Součástí adaptačního programu je podle potřeby pobyt rodičů s dětmi v mateřské
  škole.
 • Po dohodě si rodiče mohou zvolit délku pobytu v prvních dnech v MŠ
 • Rodiče a děti tak mají možnost seznámit se s prostředím školy, režimem dne, se
  způsobem práce pedagogů, jehož součástí je respektování individuálních potřeb dětí.
 • Mateřská škola má vypracovaný adaptační program, který je součástí ŠVP a rodiče
  jsou s ním seznámeni při zápisu do mateřské školy.
 • Nabízíme vstupní rozhovory v klidu bez přítomnosti dítěte a bez ranního spěchu
  umožňujeme předávání informací, které nám pomohou poznat zázemí rodiny, její
  výchovný styl, dosavadní vývoj dítěte i očekávání, která má rodina od nás, jejich
  názory na denní režim, na aktivity a činnosti s cílem vybudovat vzájemný a bezpečný
  a důvěrný vztah.

 

Veškeré další informace vám radi zodpovíme  jak po telefonickém spojení tak i na emailové adrese a nebo se osobně zastavte u nás ve školce.

Odeslat poptávku nebo dotaz: Mateřská škola Nový Kostel - Usměj se a pojď si hrát, všechno kolem poznávat

Nový Kostel 84, 35134 Skalná